Algemene verkoopvoorwaarden

Om onze website te gebruiken en het spel te komen spelen, moet je onze Algemene Verkoopvoorwaarden lezen en goedkeuren:

Algemeen

1.1 Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om verlies van rechten of ongemak te veroorzaken.
1.2 Het spel is ontwikkeld voor teams van 2-4 personen per kamer. Je kunt samen met je vrienden vrij beschikken over de kamer, je hoeft dus niet aan te sluiten bij een reeds bestaande groep.
1.3 De merken en logo’s op de site zijn eigendom van Virtual Room. Je mag deze niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtual Room en je aanvaardt dat een dergelijk gebruik een inbreuk op de rechten van de betrokken eigenaar kan vormen.
1.4 Deze algemene voorwaarden en elk contract dat wordt afgesloten en waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, vallen onder het Franse recht en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.
1.5 Alle voorwaarden in dit contract zijn opgenomen in en vallen binnen deze algemene voorwaarden.
1.6 We kunnen links naar andere sites creëren en kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld, je gebruikt ze op eigen risico.
1.7 Virtual Room verzamelt en bewaart je persoonsgegevens zonder ze openbaar te maken aan een derde, en doet al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen.
1.8 Virtual Room verwacht van zijn bezoekers en klanten dat zij geen informatie van het spel openbaar maken.
1.9 Virtual Room kan van tijd tot tijd via e-mail contact met je opnemen met aanbiedingen en promoties.
1.10. Virtual Room heeft het recht om klanten een schadevergoeding te vragen, ongeacht of de schade opzettelijk was of werd veroorzaakt door een verkeerd gebruik van de materialen.
1.11. Wanneer je je in onze lokalen bevindt, moet je je houden aan onze regels en voorschriften, je op passende wijze gedragen en op elk moment met onze werknemers samenwerken.

1.12. Virtual Room tolereert geen enkele vorm van pesterijen of intimidatie ten opzichte van zijn werknemers.

Website

2.1 De site https://brussels.virtual-room.com is eigendom van en wordt beheerd door Virtual Room. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, inclusief alle inhoud van de website, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.
2.2 De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor elke bezoeker die de Virtual Room-site gebruikt en moeten vóór het gebruik ervan aandachtig worden gelezen.
2.3 Virtual Room doet zijn best om je de meest actuele en nauwkeurige informatie op zijn website te bezorgen.
2.4 De Virtual Room-site is ontworpen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag de via deze site verkregen informatie niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.
2.5 Het is niet toegestaan om een link creëren naar de Virtual Room-site of de Virtual Room-site gebruiken, noch geheel noch gedeeltelijk, voor frauduleuze, illegale, lasterlijke, schadelijke, obscene of aanstootgevende doeleinden.
2.6 Je aanvaardt dat de website niet volledig beveiligd is. Virtual Room doet al het mogelijke om de veiligheid van de betalings- en creditcard-/betaalkaartinformatie te beschermen en is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van het verlies van de vertrouwelijkheid van deze informatie.

2.7 Virtual Room is niet aansprakelijk ten opzichte van personen voor directe of indirecte schade, gevolg- of incidentele schade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) winstderving of verlies van inkomen, gemiste kansen, de kosten van vervangende goederen of diensten, verlies of schade van gegevens of de onderbreking van de bedrijfsvoering, als gevolg van het gebruik van de site.

Boekingen

3.1 Je bent volledig verantwoordelijk voor het invullen van je gegevens op het online boekingsformulier. Door een online boekingsformulier in te dienen, garandeer je Virtual Room dat alle door jou verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en juist zijn.
3.2 Je ontvangt de bevestiging van je boeking uitsluitend per e-mail. Virtual Room stuurt geen bevestigingen per post of telefoon.
3.3 Je kunt slechts vanaf een bepaald aantal uren of dagen van tevoren boeken. Neem voor meer informatie of buiten deze beperkingen contact op met Virtual Room via e-mail of telefoon.
3.4 Als het team 15 minuten of meer te laat is, vervalt de boeking en kan de deelname worden geweigerd. In een dat geval wordt het geld niet terugbetaald en kan de boeking niet worden gewijzigd.

3.5 Overmacht: Wanneer je te laat bent door vertragingen of hindernissen veroorzaakt door slecht weer, stakingen, overstromingen, files, onlusten of andere redenen is Virtual Room niet aansprakelijk. Het is jouw verantwoordelijkheid om op tijd te komen voor je boeking.

Prijs en betaling

4.1 De prijs (met de juiste btw) van een spel per persoon is weergegeven in het boekingsgedeelte van de Virtual Room-site.
4.2 De prijs is vastgesteld op basis van het aantal personen in een kamer (2-4 personen)
4.3 Boekingen moeten online gebeuren op de Virtual Room-website.
4.4.De lijst van de verschillende betaalmethoden die op de site worden aanvaard (creditcards of betaalkaarten, overschrijvingen, enz.) is terug te vinden in het boekingsgedeelte.
4.5 Volledige betaling is vereist op het moment van de boeking.
4.6 Virtual Room is een live-evenement, dus zodra de boeking is bevestigd, worden geen terugbetaling, annulering of uitstel aanvaard.

4.7 Als er minder mensen dan verwacht naar het evenement komen, wordt het prijsverschil niet terugbetaald.

Contact

Als je met Virtual Room contact wilt opnemen, kun je dit doen via het Contactformulier.
Veiligheid en plezier
6.1 Elke speler in de Virtual Room-ervaring wordt voor en tijdens het spel ondersteund door een game master. Na het aanleren van de spelregels, neemt elke speler op eigen risico deel aan het spel. Virtual Room is bovendien niet aansprakelijk voor eventuele schade (lichamelijke of materiële) veroorzaakt door een onjuist gebruik van de speelkamer of het niet volgen van de regels die door de game master vóór het spel werden uitgelegd.
6.2 Als je meer dan 15 minuten te laat bent dan het uur op je boeking, zal de boeking automatisch komen te vervallen en zul je het spel niet kunnen beginnen te spelen. Als een wijziging aan de boeking wordt aanvaard, gebeurt dit tegen betaling en afhankelijk van beschikbaarheid.
6.3 Mensen onder invloed van alcohol of niet-voorgeschreven geneesmiddelen kunnen worden geweigerd en het spel vervalt. We behouden ons het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die ongeschikt, onrechtmatig of ongepast is, naar eigen goeddunken van de eigenaars en het personeel van Virtual Room.
6.4 Er mogen geen dranken of voedingsmiddelen in de speelzalen of ontvangstruimtes worden meegenomen.
6.5 Om te worden toegelaten, moet je de volledige naam van de persoon die boekt bevestigen en we kunnen hem vragen om het telefoonnummer en het e-mailadres te bevestigen of een ​​paspoort of identiteitskaart en een creditcard te tonen.
6.6 Om veiligheidsredenen zijn kinderen jonger dan 10 jaar niet toegelaten in de ontvangstruimtes of speelzalen. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten te allen tijde worden begeleid door minstens één volwassene.
6.7 Aangezien de grootte van de ontvangstruimte beperkt is, worden Virtual Room-spelers gevraagd enkele minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn, zodat de game master de spelers goed kan ondersteunen, in detail de aard van het spel en de risico’s en beperkingen ervan kan uitleggen om de ervaring zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

6.8 Virtual Room raadt klanten aan om comfortabele kleding te dragen voor het spel.

Auteursrecht en vertrouwelijkheid

7.1 Alle namen, ontwerpen en slogans die op de site, in elke marketingactiviteit en in de lokalen worden gebruikt, zijn eigendom van Virtual Room en zijn eigenaars. Geen enkel gebruik of reproductie van welke aard ook is toegestaan.
7.2 Alle Virtual Room-spelers spreken af geen informatie over de inhoud van het spel of andere exclusieve informatie te bespreken, openbaar te maken of te verspreiden. Door deel te nemen aan het spel, stemmen alle spelers ermee in deze informatie niet door te geven, anders maken zij zich strafbaar en kunnen zij worden vervolgd voor schending van de vertrouwelijkheidsregels.